مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

در معاملات با حق استرداد ، اجور مال مورد معامله در مدت خیار ، حق انتقال گیرنده است.

در معاملات با حق استرداد ، اجور مال مورد معامله در مدت خیار ، حق انتقال گیرنده است.Reviewed by ادمین on Mar 30Rating:

رای هیات عمومی در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد . رای شعبه دهم نتیجتا مورد تایید است . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است .

وب سایت حقوقی ماتیکان